Realkreditloven § 2, stk. 2 - Om tilladelse til indgåelse af valutafastkursaftaler i forbindelse med realkreditbelåning i fremmed valuta

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 27. april 1998

Realkreditrådet blev den 24. september 1998 underrettet om Finanstilsynets afgørelse af 27. april 1998.

Finanstilsynet har i medfør af obligationsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, givet tilladelse til, at der tilbydes valutafastkursaftaler i forbindelse med udbetaling og indfrielse af realkreditlån i fremmed valuta. En sådan aktivitet må anses for accessorisk til instituttets realkreditvirksomhed; jf. realkreditlovens § 2, stk. 2.

Endvidere har Finanstilsynet givet tilladelse til, at realkreditinstituttet kan tilbyde almindelige valutaomvekslinger ved udbetaling og indfrielse af lån i fremmed valuta. Det er Finanstilsynets opfattelse, at en sådan aktivitet må anses for accessorisk til instituttets realkreditvirksomhed i forbindelse med realkreditbelåning; jf. realkreditlovens § 2, stk. 2.

Valutapositioner som følge af, at instituttet indgår valutafastkursaftaler eller påtager sig valutaomvekslingsaktiviteter, skal dog afdækkes, da et realkreditinstitut ikke må påtage sig valutakursrisici i forbindelse med realkreditbelåning; jf. realkreditlovens § 49, stk. 3. Endvidere er det ifølge realkreditlovens § 65 et krav, at instituttets nettoaktiver i en valuta skal svare til kravet til den ansvarlige kapital i samme valuta opgjort efter Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1010 af 15. december 1995.

Senest opdateret 03-01-2013