Realkreditloven § 100 b, stk. 1. - Om fælles bestyrelsesreferent i koncerner

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 28. august 2000

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en undersøgelse er Finanstilsynet blevet opmærksom på, at bestyrelsesreferenten ved bestyrelsesmøderne ikke er ansat i instituttet, men i et andet selskab indenfor samme koncern.

I forlængelse heraf spurgte instituttet, om referenten kunne være ansat både i instituttet og i det koncernforbundne selskab.

Afgørelse:

Finanstilsynet meddelte, at det er en overtrædelse af realkreditlovens § 100 b, stk. 1, når referenten ikke er ansat i realkreditinstituttet.

Til spørgsmålet om, hvorvidt referenten kan være ansat både i instituttet og i det koncernforbundne selskab, meddelte Finanstilsynet, at tavshedspligtreglerne i de finansielle love ikke er til hinder for dette, forudsat at ansættelsesforholdet er i overensstemmelse med ledelsesreglerne i de finansielle love.

Det forhold, at en person er ansat i flere selskaber, ændrer ikke hvilke oplysninger, der kan udveksles mellem selskaberne. En person kan derfor ikke benytte oplysninger fra det ene selskab i arbejdet i det andet selskab, medmindre oplysningerne lovligt kan udveksles mellem de to selskaber.

Senest opdateret 03-01-2013