Nye regnskabsregler om udlån og garantier for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

24-07-2003

        
Finanstilsynet orienterer om nye regnskabsregler for indregning og måling af udlån og garantier for pengeinstitutter og realkreditinstitutter.
 
Baggrunden for orienteringen er, at Finanstilsynet har udstedt nye regnskabsregler, som i videst muligt omfang er forenelige med de internationale regnskabsstandarder – også kendt som IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards).
 
Orienteringen er sendt til henholdsvis Finansrådet og Realkreditrådet den 17. og 18. december 2004.
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til Lars Østergaard, Tine Heerup, Henrik Ullersted eller Martin Thygesen på tlf. 33 55 82 82. 
 
Orienteringsbrev til pengeinstitutterne
Bilag til orienteringsbrev til pengeinstitutterne

Orienteringsbrev til realkreditinstitutterne

Senest opdateret 31-03-2005