Lov om værdipapirhandel m.v. § 61, stk. 1

24-07-2003

Værdipapircentralen forespurgte, hvorvidt Finanstilsynet i tilfælde af, at Værdipapircentralen måtte afgive indeståelse for fejl i forbindelse med automatisk pant i henhold til værdipapirhandelslovens § 55, stk. 1 og 2, (over for Danmarks Nationalbank alene eller over for alle clearingdeltagere) vil kræve Værdipapircentralens i den henseende accessoriske virksomhed udskilt i et særligt selskab i henhold til værdipapirhandelslovens § 61, stk. 1.

Tilsynet meddelte, at ordningen vedrørende automatisk pant må anses som et naturligt led i Værdipapircentralens virksomhed som værdipapircentral og clearingvirksomhed, og at tilsynet derfor ikke vil stille krav om, at de påtænkte indeståelser skal afgives af en selvstændig juridisk enhed, jf. værdipapirhandelslovens § 61, stk. 1.

Senest opdateret 06-11-2003