Lov om værdipapirhandel m.v. § 57, stk. 2

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 21. december 1998.

 
En udenlandsk clearingvirksomhed anmodede i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. § 57, stk. 2, om, at Finanstilsynet godkendte, at aftalegrundlaget med den pågældende clearingvirksomhed får retsvirkning i Danmark.

Finanstilsynet godkendte på baggrund af de fremsendte dokumenter, at aftalegrundlaget med clearingvirksomheden får retsvirkning i Danmark. Tilsynet gjorde samtidig opmærksom på, at Tilsynet ikke hermed har foretaget en godkendelse af det af clearingvirksomheden anvendte clearingsystem eller foretaget en vurdering af de deltagende pengeinstitutters eventuelle risiko ved deltagelse i clearingsystemet.

Senest opdateret 06-11-2003