Lov om værdipapirhandel m.v. § 2 ID311

24-07-2003

Fondsrådets afgørelse af 24. september 2001.

 

Sagsfremstilling:

"Fondsrådet modtog en forespørgsel fra et dansk energiselskab om, hvorvidt formidling af og handel med VE-beviser (beviser for vedvarende energi) er omfattet af lov om værdipapirhandel m.v.

Det fremgår af
' 2, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., at lovens bestemmelser bl.a. finder anvendelse på følgende instrumenter:

·        § 2. Denne lovs bestemmelser om værdipapirer finder anvendelse på følgende instrumenter:
1) Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse,
2) obligationer og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse,
3) andre værdipapirer, der omsættes, og hvormed værdipapirer som nævnt under nr. 1 eller 2 kan erhverves ved tegning, ombytning eller kontant betaling,
4) andele i investeringsforeninger og specialforeninger,
……..
12) andre instrumenter og kontrakter efter Fondsrådets beslutning
.


Ifølge bemærkningerne til lov om værdipapirhandel m.v. er der ikke krav om, at de omfattede værdipapirer skal være omsættelige. Det karakteristiske ved de værdipapirer, som omfattes af værdipapirhandelsloven, er, at udstedelse og omsætning heraf primært har et finansielt formål, og at de omsættes på kapitalmarkedet. Der vil ofte være tale om flere ens eller standardiserede instrumenter eller værdipapirer.

Det er Fondsrådets vurdering, at VE-beviser ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. på baggrund af at det marked hvorpå VE-beviserne omsættes, ikke svarer til det, der normalt betegnes som 'kapitalmarkedet'.

På denne baggrund meddeltes energiselskabet, at VE-beviser ikke er omfattet af
' 2, stk. 1, nr. 1-11 i lov om værdipapirhandel m.v., og at Fondsrådet har truffet beslutning om, at VE-beviser ikke er omfattet af ' 2, stk. 1, nr. 12 i lov om værdipapirhandel m.v."

Senest opdateret 04-06-2009