Lov om tilsyn med firmapensionskasser, § 20, stk.

24-07-2003

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 22. november 2004 vedr. gradvis forøgelse af pensionshensættelserne.

Sagsfremstilling

En pensionskasse havde anmeldt et nyt økonomisk og teknisk grundlag til Finanstilsynet, hvoraf det fremgik at det nye grundlag indeholdte en overgangsperiode på 15 for styrkelse af pensionshensættelserne.
 

Afgørelse/Begrundelse

Finanstilsynet meddelte pensionskassen, at tilsynet ikke tillader pensionskassen en gradvis opbygning af hensættelserne. Finanstilsynet påbød, at pensionskassen anmeldte et nyt økonomisk og teknisk grundlag, jf. § 17.

Finanstilsynet gav i 1999 pensionskassen tilladelse til at foretage en styrkelse af pensionshensættelserne over en periode over 8 år. Pensionskassen måtte i 2002 udarbejde en genoprettelsesplan. På denne baggrund fandt Finanstilsynet ikke, at den konkrete sag falder ind under § 20, stk.2, idet pensionskassen ikke har kunnet opfylde den plan om styrkelse af hensættelserne, der blev givet tilladelse til i 1999, og idet pensionskassen i 2002 måtte udarbejde en genoprettelsesplan.

Senest opdateret 03-12-2012