Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 44, stk. 1 og 2 samt prospektbekendtgørelsens § 1

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af den 11. december 2002.

Sagsfremstilling:

Et administrationsselskab forespurgte telefonisk, om en forening vil kunne udarbejde et prospekt for den gruppe afdelinger, der kan udstede ex - kupon andele i tiden fra regnskabsårets afslutning til generalforsamlingen er afholdt.


Afgørelse/Begrundelse:

Ifølge § 44, stk. 1 skal en forening ved udbud af andele udarbejde et prospekt.

Ifølge § 1, stk. 2 i bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers og specialforeningers prospekter kan en forening i stedet for at udarbejde et prospekt for foreningen, udarbejde et særskilt prospekt for hver afdeling.

Finanstilsynet meddelte, at en forening vil kunne samle prospekter for en gruppe afdelinger i et prospekt, idet bekendtgørelsens § 1 ikke skal forstås således, at en forening kun kan samle alle afdelingers prospekter i et prospekt eller udstede prospekter for hver enkelt afdeling.

Senest opdateret 03-12-2012