Lov om forsikringsvirksomhed § 6

24-07-2003

Det har været en velkendt praksis i forsikringsbranchen ikke at markedsføre livsforsikringsprodukter med en forsikringsrisiko på mindre end 20 % (både positiv og negativ risiko). For en nøjere beskrivelse kan der henvises til det hyppigt anvendte beregningsgrundlag G82, pkt. 11.3.0, samt bemærkningerne dertil.

Denne praksis er imidlertid ikke lovbestemt eller afledt af andre tilsynsmæssige hensyn. Tilsynet har derfor i skrivelse af 17. februar 1998 over for branchen præciseret, at der i lovgivningen m.v. ikke findes nogen hjemmel for Tilsynet til at fastsætte en positiv minimumsgrænse for risikoindholdet, hvorfor forsikringer omfattet af forsikringsklasse I-V alene skal have et risikoindhold, der er større end nul.

Senest opdateret 03-12-2012