Lov om forsikringsformidling § 19 - Påtale for manglende agtpågivenhed - Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S og Forsikringsmæglerselskabet Bækmark & Kvist Pension A/S

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 17. december 2008

Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S og Forsikringsmæglerselskabet Bækmark & Kvist Pension A/S får påtale for at have udvist en adfærd, der er i strid med § 19 i lov om forsikringsformidling om redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

1. Finanstilsynet påtaler, at forsikringsmæglervirksomhederne ikke har sikret sig dokumentation for, at samarbejdspartnere har Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed i medfør af § 4 i lov om forsikringsformidling.

2. Finanstilsynet påtaler, at Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S ikke har ajourført de oplysninger om tiltræden og fratræden af ansatte forsikringsmæglere, som er afgivet til Finanstilsynet.

3. Finanstilsynet påtaler endvidere, at Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S har afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet ved at have afgivet erklæring om, at en person har været ansat, selvom vedkommende var en selvstændig samarbejdspartner.

4. Finanstilsynet påtaler endeligt, at Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S og Forsikringsmæglerselskabet Bækmark & Kvist Pension A/S på deres fælles hjemmeside har angivet, at 2 personer er ansat som pensionsrådgivere på trods af, at disse personer ikke har Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsmægling.

En gennemgang af de registrerede oplysninger i Finanstilsynets Forsikringsmægler- og Genforsikringsmæglerregister sammenholdt med Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S og Forsikringsmæglerselskabet Bækmark & Kvist Pension A/S fælles hjemmeside viste, at virksomhederne havde samarbejde med 2 virksomheder, der driver forsikringsmægling uden tilladelse fra Finanstilsynet. 

Det blev endvidere konstateret, at et antal personer, som Finanstilsynet i Forsikringsmægler- og Genforsikringsmæglerregisteret har registreret som ansatte forsikringsmæglere i Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S ikke længere var ansatte og i nogle tilfælde ikke havde været det i en længere periode. 

Ligeledes blev det konstateret, at der på virksomhedernes fælles hjemmeside var angivet 2 personer som pensionsrådgivere uden at disse personer har Finanstilsynets tilladelse til at udøve forsikringsmægling.

Det fremgår af § 4, jf. § 10 i lov om forsikringsformidling, at det kræver tilladelse fra Finanstilsynet for at kunne udøve forsikringsmægling som person eller i selskabsform.

Når Finanstilsynet har meddelt tilladelse registreres den pågældende virksomhed eller person i Finanstilsynets Forsikringsmægler- og Genforsikringsmæglerregister, der er offentligt tilgængeligt.

De registrerede oplysninger i Finanstilsynets Forsikringsmægler- og Genforsikringsmæglerregister er legitimationen for og offentlighedens sikkerhed for, at de pågældende virksomheder og personer opfylder de krav til organisation og uddannelse, som kræves i medfør af lov om forsikringsformidling.

Senest opdateret 18-12-2008