Lov om fondsmæglerselskaber § 3, stk. 2 og 3.

24-07-2003

Finanstilsynets skrivelse af 21. maj 1999 om kapitalkrav i fondsmæglerselskaber knyttet til anvendelse af aktiedepoter.

Sagsfremstilling:

Et fondsmæglerselskab ansøgte om tilladelse til at handle med aktier og anmodede tilsynet om at bekræfte, at selskabets plan for aktiehandel var i overensstemmelse med § 3, stk. 3 i lov om fondsmæglerselskaber.

Fondsmæglerselskabet anførte, at selskabet skulle have en samlet konto og et samlet depot hos en anden værdipapirhandler, og hver kunde skulle have en konto og et depot hos selskabet. Summen af kundernes depoter skulle svare nøjagtig til selskabets samledepot hos den anden værdipapirhandler.

I henhold til § 3, stk. 2 i lov om fondsmæglerselskaber skal et fondsmægler selskab, der ønsker at blive medlem af en fondsbørs, en værdipapircentral eller en clearingscentral, hvor selskabet deltager i clearing og afvikling eller ønsker at udføre en eller flere af de i bilag 1, afsnit A, nr. 2 og 4 og afsnit C, nr. 1 og 3 nævnte tjenesteydelser, have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til modværdien af 1 mio. euro.

I henhold til § 3, stk. 3 i lov om fondsmæglerselskaber skal andre fonds mæglerselskaber have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til modværdien af 300.000 euro.

Finanstilsynet meddelte selskabet, at dets plan for aktiehandel, hvorefter selskabets kunder skulle have depoter i selskabet, som igen skulle have et samledepot hos en anden værdipapirhandler, ville medføre, at selskabet ikke længere ville være omfattet af § 3, stk. 3 i lov om fondsmæglerselskaber, da opbevaring, som anført i bilag 1 til lov om fondsmæglerselskaber, afsnit C, nr. 1), omfatter opbevaring af værdipapirer i depot og registrering af værdipapirer på de enkelte kunders konti, når de opbevares i samledepot.

Endvidere meddelte tilsynet, at såfremt selskabet ønskede at opbevare aktier i depot på vegne af kunderne, skulle selskabet ansøge om tilladelse i henhold til § 5, stk. 1, jf. § 3, stk. 2 i lov om fondsmæglerselskaber.

Senest opdateret 07-11-2003