Lov om fondsmæglerselskaber § 23, stk. 1

24-07-2003

Et fondsmæglerselskab havde søgt om dispensation fra kravet i § 23, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber, jf. § 34, stk. 2, i lov om banker og sparekasser m.v., således at selskabets moderselskab alene skulle revideres af det ene af de to statsautoriserede revisionsfirmaer, der reviderer fondsmæglerselskabet.

Finanstilsynet meddelte i skrivelse af 30. marts 1998, at dispensationsadgangen i lov om fondsmæglerselskaber § 23, stk. 1, jf. lov om banker og sparekasser m.v. § 34, stk. 3, jf. § 34, stk. 2, alene kan anvendes til at fravige kravet om, at det skal være de samme revisorer, der reviderer såvel fondsmæglerselskabet som dets moder- og søsterselskaber.

Der er således ikke hjemmel til at imødekomme dispensationsansøgningen.

Finanstilsynet gjorde endvidere opmærksom på, at kravene i § 23, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber, jf. lov om banker og sparekasser m.v. § 34, stk. 1 og 2, gælder for alle moder-, søster- og datterselskaber, som fondsmæglerselskabet er koncernforbundet med. Bestemmelsen finder således også anvendelse på "modermoderselskaber" og dettes datterselskaber. Bestemmelsen gælder for alle moder-, søster- og datterselskaber, uanset om de indgår i koncernregnskabet eller ej.

Senest opdateret 07-11-2003