Lov om finansiel virksomhed § 145

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 4. juli 2007 vedr. konsolidering af engagementer med selskaber ejet af den danske stat eller af en regional myndighed.

 

Sagsfremstilling:


Et pengeinstitut spurgte Finanstilsynet om, hvorvidt to selskaber skulle anses for indbyrdes forbundne kunder i relation til § 145, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, allerede fordi aktierne i de to selskaber var ejet af samme regionale myndighed.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt ikke, at de to selskaber skulle anses for indbyders forbundne kunder allerede fordi selskaberne var ejet af samme regionale myndighed.

Finanstilsynet fandt, at pengeinstituttet i skulle foretage en konkret vurdering af de økonomiske og ledelsesmæssige sammenhænge mellem selskaber, og ud fra denne vurdering bedømme om selskaberne skulle betragtes som indbyrdes forbudne kunder, jf. § 145.

 

Senest opdateret 27-07-2007