Lov om investeringsforeninger og specialforeninger § 5, stk. 2

24-07-2003

En investeringsforening havde ved henvendelse til offentligheden med henblik på at modtage midler fra investorer undladt at benytte betegnelsen "Investeringsforeningen" i forbindelse med foreningens navn.

Finanstilsynet meddelte i skrivelse af 5. januar 1998, at ifølge § 3, stk. 2, i lov om investeringsforeninger, nu § 5, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger, er en investeringsforening forpligtet til at benytte betegnelsen "Investeringsforening". Finanstilsynet anmodede på denne baggrund bestyrelsen for investeringsforeningen om at foranledige, at foreningen for fremtiden benytter betegnelsen "Investeringsforeningen" i forbindelse med foreningens navn i alle sammenhænge, hvor dette benyttes.

Senest opdateret 04-12-2012