Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 105, stk. 2 og § 110, stk. 2 - Lovfortolkningsspørgsmål, beregning af indberetningsfrist

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 25. juni 2004.

Sagsfremstilling:

Et administrationsselskab spurgte med udgangspunkt i et konkret eksempel, hvordan reglerne i § 105, stk. 2 og § 110, stk. 2 i lov om investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. skal forstås. Administrationsselskabet henviste til formuleringen om, at såfremt en overskridelse ikke er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, skal den omgående indberettes.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at efter § 105, stk. 1, og § 110, stk. 1, kan de lovbestemte placeringsgrænser for investeringsforeninger og specialforeninger overskrides, hvor sådanne overskridelser følger af grunde, som foreningen/afdelingen ikke har indflydelse på, eller som følge af, at foreningen/afdelingen udnytter tegningsrettigheder knyttet til instrumenter, der indgår i foreningens/afdelingens formue.

Såfremt de lovbestemte placeringsgrænser overskrides som nævnt i § 105, stk. 1 og § 110 stk. 1, og overskridelserne ikke nedbringes senest 8 bankdage efter overskridelsen, skal foreningen omgående indberette dette til Finanstilsynet. En overskridelse den 1. juni 2004 ville således som udgangspunkt skulle være nedbragt den 11. juni 2004. Hvis det ikke var muligt at nedbringe overskridelsen i perioden den 1.-11. juni 2004, skulle foreningen indberette til Finanstilsynet. Indberetningen skal ske omgående, dvs. senest dagen efter udløb af lovens frist, som var den 14. juni 2004 i det konkrete eksempel.

Senest opdateret 04-12-2012