Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c, stk. 2 - Om direktørs adgang til indvælgelse i bestyrelsen for en sportshal

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 9. august 1999.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har forespurgt Finanstilsynet, om direktøren kan indvælges i bestyrelsen for en sportshal.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet bemærkede, at bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 2, tillader direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede at påtage hverv i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Det kræver ikke Finanstilsynets tilladelse at påtage hverv i sådanne foreninger, institutioner og lignende. Finanstilsynet har ikke hjemmel til at give tilladelser herudover.

Da den pågældende sportshal ifølge vedtægterne ikke havde til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, ville direktøren således umiddelbart kunne indvælges i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem/formand.

Senest opdateret 17-12-2012