Lov om finansiel virksomhed § 117 og § 118 – Videregivelse af kundeoplysninger til et administrationsfællesskab til brug for rådgivning

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. juni 2008

 

Afgørelse


Finanstilsynet har meddelt en pensionskasse, at videregivelse af fortrolige oplysninger fra en pensionskasse til et administrationsfællesskab til brug for rådgivning ikke kan ske i henhold til § 118, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. 

En pensionskasse, som har tilsluttet sig et administrationsfællesskab og ikke selv yder rådgivning, er derfor forpligtet til at indhente samtykke fra kunden, inden der kan videregives oplysninger til administrationsfællesskabet til brug for rådgivning.

Sagsfremstilling


Finanstilsynet er blevet opmærksom på, at en række arbejdsmarkedspensionsselskaber har outsourcet deres administrative opgaver til administrationsfællesskaber. Foruden de administrative opgaver varetager administrationsfællesskaberne ligeledes rådgivningen af pensionsselskabernes kunder.

Det fremgår af videregivelsesreglerne, at videregivelse af fortrolige kundeoplysninger til brug for rådgivning som alt overvejende hovedregel forudsætter et skriftligt samtykke fra kunden. Videregivelse af sædvanlige kundeoplysninger, jf. § 118, stk. 1, og alle oplysninger efter, jf. § 118, stk. 2, kan dog ske uden samtykke, men alene til brug for varetagelse af administrative opgaver. Markedsføring og rådgivning falder ikke ind under definitionen af begrebet administrative opgaver, hvilket fremgår af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed. 

På baggrund af ovenstående har Finanstilsynet vurderet, at videregivelse af fortrolige oplysninger fra en pensionskasse til et administrationsfællesskab til brug for rådgivning ikke kan ske i henhold til § 118, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. En sådan videregivelse kræver samtykke fra medlemmet.

En pensionskasse, som har tilsluttet sig et administrationsfællesskab og ikke selv yder rådgivning, er derfor forpligtet til at indhente samtykke fra kunden, inden der kan videregives oplysninger til administrationsfællesskabet til brug for rådgivning.

Senest opdateret 01-07-2008