Udnyttelse af fortrolige oplysninger – Associering af kunder ID32501

24-07-2003

Finanstilsynets påbud af 1. november 2007 Lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1

 

Afgørelse


Finanstilsynet har påbudt et pengeinstitut at ophøre med generelt at associere kunder, hvor der ikke foreligger en økonomisk sammenhæng.

Sagsfremstilling


En kunde har klaget over, at hans nødlidende engagementer, som blev varetaget af bankens inkassoafdeling, fremgik af kundens voksne datters engagementsoversigt.

Banken har overfor Finanstilsynet oplyst, at banken til internt brug associerer deres kunder. Banken associerer både de af deres kunder, der har en økonomisk sammenhæng samt kunder, der ikke har en økonomisk sammenhæng.

Vurdering og begrundelse


Det følger af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 22. august 2007, at finansielle virksomheder ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige kundeoplysninger.

Ifølge bemærkningerne til § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, kan videregivelse eller udnyttelse kun ske, hvis dette anses for berettiget.

Det er Finanstilsynets vurdering, at banken udnytter fortrolige oplysninger i strid med lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, når den generelt associerer kunder, hvor der ikke foreligger en økonomisk sammenhæng, fx kunder der er i familie med hinanden.

Ved en associering af kunder uden økonomisk sammenhæng anvender pengeinstituttet en række kundeoplysninger til et andet formål end disse oplysninger oprindelig er indhentet til brug for, og på en måde, der ikke er forenelig med det oprindelige formål.

Denne form for anvendelse vurderes af Finanstilsynet at være i strid med forbuddet mod videregivelse og udnyttelse af fortrolige kundeoplysninger i § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har derfor påbudt det pågældende pengeinstitut at ophøre med generelt at associere kunder, hvor der ikke foreligger en økonomisk sammenhæng.

 

Senest opdateret 06-06-2009