Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 9 – Fordeling af pensionsafkastskat

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelser af 25. januar 2007.

 

Sagsfremstilling

To pensionskasser har i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3 anmeldt regler for forrentning af egenkapitalen. Pensionskasserne har anmeldt regler før skat, jf. 1. punktum i § 9 i bekendtgørelse om kontributionsprincippet. Af anmeldelserne fremgår det, at pensionsafkastskat af medlemmernes afkast af investeringerne og egenkapitalens afkast af investeringerne betales af de midler, der er tildelt medlemsbestanden. 
 

Retlig afgørelse

Det følger af § 20, stk. 1, nr. 3, at en pensionskasse skal anmelde regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.
 
I henhold til § 9 i bekendtgørelse om kontributionsprincippet skal de anførte beregninger af realiseret resultat og bidrag hertil foretages før beskatning, dvs. før selskabsskat og pensionsafkastbeskatning. Beskatningen fordeles efterfølgende på de relevante andele.
 

Afgørelse/begrundelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at pensionskassernes fordeling af pensionsafkastskat ikke lever op til § 9 i bekendtgørelse om kontributionsprincippet. Af § 9 i bekendtgørelsen fremgår det, at beskatning efterfølgende skal fordeles på de relevante andele.
 
Det betyder efter Finanstilsynets opfattelse, at den, der får afkastet af en investering, også skal betale pensionsafkastskatten af dette afkast. Det vil sige, at egenkapitalen skal betale den andel af pensionsafkastskatten, der vedrører det afkast, som egenkapitalen får. Medlemmerne skal tilsvarende betale den andel af pensionsafkastskatten, der vedrører det afkast, som medlemmerne får. Det er ikke muligt for en pensionskasse at lade medlemmer betale pensionsafkastskatten for den del af afkastet, der tilfalder egenkapitalen

Senest opdateret 05-02-2007