Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori § 9, stk. 1 - Vedrørende værdiansættelse af korn- og foderstofforretninger

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 29. august 2006 Bekendtgørelse nr. 774 af 1. september 2003

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en ordinær undersøgelse har Finanstilsynet vurderet, hvorvidt 2 korn- og foderstofforretninger anses for at være industri- og håndværksejendomme eller kontor- og forretningsejendomme.

Det fremgår bl.a. af § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1148 af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, at værdiansættelse af industri- og håndværksejendomme og kollektive energiforsyningsanlæg kan ske på baggrund af genanskaffelsessummen under visse betingelser.

I følge § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 774 af 1. september 2003 om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori, skal industri- og håndværksejendomme forstås som ejendomme, der udlejes til industriel eller håndværksmæssig produktion eller produktbehandling, eller som anvendes af ejeren til sådanne formål.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet har vurderet, at de 2 korn- og foderstofforretninger kan værdiansættes efter reglerne om industri- og håndværksejendomme, da der på ejendommene foregår en produktion af foderblandinger.

Tilsynet har lagt vægt på, at produkterne, som anvendes til foderblandingerne bl.a. bliver malet, knust eller afkortet forud for den videre behandling.

I modsætning hertil værdiansættes en korn- og foderstofforretning, hvor der alene forekommer en sammenblanding af produkter, som anvendes til foderblandingerne, efter reglerne om kontor- og forretningsejendomme.

Senest opdateret 03-01-2013