Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 7 - Om medregning af særskilt lejeværdi for indhegnet grundareal i tilknytning til tømmerhandel/byggemarked

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 24. maj 2000Bekendtgørelse nr. 647 af 5. august 1999

Sagsfremstilling:

Et institut har i forbindelse med værdiansættelse af en tømmerhandel/byggemarked medtaget særskilt lejeværdi for et 16.500 m2 stort indhegnet grundareal, der anvendtes som udvendige parkerings- og lagerarealer, jf. værdiansættelsesbekendtgørelsens § 7.

Afgørelse:

Finanstilsynet meddelte, at udvendige parkerings- og lagerarealer er en nødvendig forudsætning for at kunne drive byggemarkedsvirksomhed. Det indhegnede grundareal kan derfor ikke indgå med en selvstændig lejeværdi, idet det er indregnet i den fastsatte leje på bygningerne.

Senest opdateret 03-01-2013