Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling § 31 - Om nedbringelse af tilbudte lån for så vidt angår nybyggede ejendomme, der er opført med salg for øje

24-07-2003

Finanstilsynets fortolkning af 21. juni 1999 Bekendtgørelse nr. 647 af 5. august 1999

Et realkreditinstitut anmodede om Finanstilsynets fortolkning af værdiansættelsesbekendtgørelsens § 31. Instituttet forespurgte i den forbindelse, om det er nødvendigt, at realkreditinstitutter ved belåning af ejerboliger, som opføres med salg for øje, stiller krav om nedbringelse af realkreditlånet ved en eventuel salgspris, som ikke kan bære lånet, såfremt realkreditinstituttet alene tilbyder/udbetaler lån på maksimalt 60% af belåningsværdien.

Finanstilsynet præciserede, at bestemmelsen foreskriver, at realkreditinstituttet skal sikre sig mulighed for at kunne nedbringe lån i forhold til en lavere salgspris eller en lavere faktisk leje end forudsat ved låneudmålingen. Muligheden herfor sikres ved garanti/depot samt forbehold om reduktion ved udbetaling eller udbetalt lån.

Kravet om nedbringelse er uafhængig af lånegrænsen, idet depot/garanti i realiteten dækker usikkerheden på belåningsværdien mellem 60-80%, mens nedbringelseskravet dækker usikkerheden mellem 0-100%.

Som følge heraf skal realkreditinstitutter ved belåning af ejendomme, der opføres med salg for øje i henhold til værdiansættelsesbekendtgørelsens § 31, tage forbehold i lånetilbuddet for, at lånet kan nedbringes, så der i forhold til den kontante salgspris kan opnås sikkerhed inden for lånegrænsen for den pågældende ejendomskategori.

Senest opdateret 03-01-2013