Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori §§ 11 og 13 - Om kategorisering af ejendomme, der anvendes til TV- og radioproduktion

24-07-2003

Finanstilsynets fortolkning af april 1999 Bekendtgørelse nr. 28 af 17. januar 1992

Et realkreditinstitut anmodede Finanstilsynet om en afklaring af, om en ejendom, der udelukkende anvendes til TV- og radioproduktion, henhører under ejendomskategorien "Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål" eller "Kontor- og forretningsejendomme", jf. henholdsvis ejendomskategoribekendtgørelsens § 13 og § 11.

Realkreditinstitutter kan yde lån mod pant i fast ejendom, jf. RKL § 1, stk. 3. Lån skal ydes inden for forskellige lånegrænser afhængig af ejendommens kategori. Ved ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål er lånegrænsen 80 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. RKL § 26, stk. 1, nr. 7. Ved kontor- og forretningsejendomme er lånegrænsen 60 pct., jf. RKL § 26, stk. 2, nr. 2. Ved ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål forstås ejendomme, der anvendes til sociale institutioner, rekreative formål, underholdningsmæssige formål, forsamling af grupper, idrætsudøvelse og undervisning. Eksempler herpå er museer, teatre, biografer, forsamlingshuse, spejderhytter, kirker og idrætsanlæg, jf. ejendomskategoribekendtgørelsens § 13, stk. 1. Det kræves, at offentligheden generelt har adgang til ejendommen eventuelt mod betaling, samt at der ydes offentlig støtte til opførsel eller drift af ejendommen, jf. ejendomskategoribekendtgørelsens § 13, stk. 2.

En ejendom, der anvendes til TV- og radioproduktion, er ikke en ejendom til kulturelle formål, idet offentligheden ikke generelt har adgang til ejendommen, jf. ejendomskategoribekendtgørelsens § 13, stk. 2. Der er således tale om en kontor- og forretningsejendom, jf. ejendomskategoribekendtgørelsen § 11, stk. 1, nr. 9.

Senest opdateret 03-01-2013