Bekendtgørelse nr. 1268 af 15. december 1996 § 5 (store engagementer)

24-07-2003

Finanstilsynets fortolkning i skrivelse af 13. januar 1998

Et realkreditinstitut har forespurgt Finanstilsynet om modregningsadgang ved engagementsopgørelse.

Ifølge det oplyste har realkreditinstituttet af styringsmæssige årsager opdelt konti i banken efter en funktionsbestemt anvendelse. Instituttet fører en pengemarkedskonto vedrørende indfrielser af lån og terminsindbetalinger. Disse midler indgår som tilgodehavende indlån hos kreditinstitutter. Overskydende midler derudover placeres i værdipapir ved træk på kreditfacilitet over indlånskonto med trækningsret. Realkreditinstituttet kan derved parallelt med et tilgodehavende i banken i form af indfrielser og terminsmidler have en gæld i forbindelse med køb af værdipapir, således trukket på selvstændig kreditfacilitet.

Realkreditinstituttet har anmodet om Finanstilsynets afklaring af, om instituttet ved engagementsopgørelse skulle medtage indlån uden at kunne modregne gæld i forbindelse med køb af værdipapir, der af styringsmæssige årsager debiteres en anden konto.

Finanstilsynet meddelte realkreditinstituttet, at der ikke i et tilgodehavende hos et realkreditinstitut kan modregnes gæld i samme realkreditinstitut, når der er tale om selvstændigt førte konti. Engagementet med det pågældende realkreditinstitut skulle for de omtalte indlånskonti opgøres brutto i form af de aktuelle tilgodehavender, hvorefter der alene gives fradrag i henhold til regler for særligt sikre krav, jf. § 5 i bekendtgørelse om realkreditinstitutters store engagementer.

Senest opdateret 03-01-2013