Påtale for vildledende markedsføring – Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab - Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel § 8

24-07-2003

Afgørelse af 15. maj 2009

Afgørelse

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab har fået en påtale af Finanstilsynet for en bestemt form for markedsføring, som Finanstilsynet finder vildledende.

Finanstilsynet modtog i april 2009 en klage over Formuepleje A/S Fondsmæglerselskabs markedsføring af aktier i investeringsselskab, herunder Formuepleje A/S Fondsmæglerselskabs annonce med ordlyden:  

'Få 8 % udbytte på investering i danske obligationer'.

Finanstilsynet finder efter en samlet vurdering, at Formuepleje A/S Fondsmæglerselskabs markedsføring af investeringsproduktet har været i strid med § 8 i bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Finanstilsynet vurderer, at markedsføringsmaterialet ikke giver investorerne et afbalanceret indtryk af potentielle afkast og tab. Finanstilsynet lægger i vurderingen vægt på, at Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ikke kan garantere et årligt udbytte på 8 %. Dette bør derfor oplyses i umiddelbar forlængelse heraf i annoncer og salgsbrochure. Ligeledes burde det i salgsmaterialet have været fremhævet, at der er tale om en gearet investering, hvor investorerne kan risikere, at miste hele det beløb de investerer.

Senest opdateret 06-06-2009