Påtale for uanmodet henvendelse til aktionærer - Forstædernes Bank A/S - Lov om forbrugeraftaler § 6 og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 9. oktober 2008

Forstædernes Bank A/S har fået en påtale af Finanstilsynet for at rette uanmodet henvendelse til bankens aktionærer i forbindelse med det af Nykredit fremsatte købstilbud. Finanstilsynet påbød samtidig Forstædernes Bank A/S straks at ophøre med at rette uanmodet henvendelse til aktionærer og kunder, som ikke havde givet samtykke hertil.

Finanstilsynet blev torsdag den 2. oktober 2008 gjort opmærksom på, at Forstædernes Bank A/S systematisk havde iværksat rundringning til bankens aktionærer med henblik på accept af det af Nykredit fremsatte købstilbud.

En sådan form for uanmodet henvendelse til aktionærer finder Finanstilsynet er i strid med § 6 i lov om forbrugeraftaler. Efter denne bestemmelse må en erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom rette henvendelse til en forbruger med henblik på indgåelse af en aftale.

I et konkret tilfælde ringede aktionæren selv tilbage til banken på opfordring fra en indtalt telefonbesked. Det er Finanstilsynets vurdering, at uanset, at aktionæren på opfordring selv ringede tilbage til Forstædernes Bank A/S, havde den første opringning fra Forstædernes Bank A/S karakter af en uanmodet henvendelse.

Det er således ikke afgørende for Finanstilsynets vurdering, at Forstædernes Bank A/S tilfældigvis ikke kunne træffe den pågældende aktionær ved første opringning.

På denne baggrund er det Finanstilsynets vurdering, at Forstædernes Bank A/S ved overtrædelse af § 6 i lov om forbrugeraftaler har udvist en adfærd, der er i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. 

Senest opdateret 27-11-2008