Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 4 og bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. § 8 - Markedføring af højrentekonto - Arbejdernes Landsbank

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 1. april 2009

 
Arbejdernes Landsbank havde i sine vinduer plakater hængende, hvorpå der blev reklameret med, at renten på højrentekontoen, AL-FormueFLEX-Privat, var op til 4 % samt, at der var hævefrihed for den pågældende kontotype.

På plakaten var en klar henvisning til bankens hjemmeside, hvor rentesatserne for højrentekontoen fremgår, og hvor kontoens øvrige betingelser var oplistet.

Renten på kontoen var opdelt i 5 saldointernvaller. Kun i saldointervallet 25.000-274.999 kr. er renten 4 %. I de øvrige saldointervaller er renten lavere. Det fremgår endvidere, at der maksimalt kan hæves 6 gange på kontoen pr. kalenderår.

Finanstilsynet fandt, at udsagnene på disse plakater var vildledende, og påbød Arbejdernes Landsbank fremover i sin markedsføring ikke at anføre, at der kan opnås op til et vist antal % i rente på en konto, hvis det ikke er muligt at opnå den pågældende rente for hele indeståendet.

Finanstilsynet påbød endvidere Arbejdernes Landsbank fremover at undlade at anføre, at der er hævefrihed på en konto, hvis det kun er muligt at hæve et vist antal gang om året.

Finanstilsynet påbød endelig Arbejdernes Landsbank til at oplyse om den årlige nominelle rente i markedsføringsmateriale, hvis der gives oplysninger om renten i markedsføringsmaterialet. Hvis renten for indeståendet varierer, skal renten for samtlige intervaller oplyses.

Læs hele afgørelsen her

Senest opdateret 07-04-2009