Bekendtgørelse om kapitaldækning § 13, stk. 2 - Vedr. solvensvægtning af uigenkaldelige garantitilsagn

28-01-2003

Finanstilsynets afgørelse af 28. januar 2003.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har spurgt til den solvensmæssige behandling af uigenkaldelige garantitilsagn. Det uigenkaldelige garantitilsagn var karakteriseret ved, at en kunde havde fået bevilget en garantiramme indenfor hvilken pengeinstituttet ville stille garantier. Garantierne kunne karakteriseres som 'Andre garantier', jf. bilag 6, afsnit V, Post 2, litra a i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Løbetiden for de omtalte garantitilsagn var ikke under 2 år.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte pengeinstituttet, at det stillede uigenkaldelige garantitilsagn skal behandles som en stillet garanti, fordi kunden har et juridisk krav på, at pengeinstituttet vil stille garantier indenfor det udmeldte garantitilsagn. Da det uigenkaldelige garantitilsagn er en garanti for at stille 'Andre garantier', skal garantitilsagnet derfor, i henhold til bilag 6, afsnit V, Post 2, litra a i kapitaldækningsbekendtgørelsen, posteres under 'Mellemliggende risiko'.

Finanstilsynet lagde ved afgørelsen vægt på, at garantitilsagnet ikke kan opsiges med under 1 års varsel, hvorved garantitilsagnet er analogt til uigenkaldelige kredittilsagn, der solvensvægtes under 'Mellemliggende risiko', hvis kredittilsagnet ikke kan tilbagekaldes med under 1 års varsel.

 

 

Senest opdateret 28-01-2003