Lov om finansiel virksomhed § 145 (tidligere bank- og sparekasselovens § 23) og § 41 i regnskabsbekendtgørelsen

12-12-2003

Afgørelse af 12. december 2003 vedr. bødestørrelser: Bøde for manglende bogføring af garanti og for overskridelse af grænsen for maksimalt engagement.

Sagsfremstilling:

 
Et pengeinstitut blev i april 2003 anmeldt til politiet for overtrædelser af grænsen for et maksimalt engagement, i henhold til bank- og sparekasselovens § 23 (nu § 145 i lov om finansiel virksomhed) og for ikke at have bogført en ydelsesgaranti overfor et realkreditinstitut for betaling af fremtidige ydelser i forbindelse med et tilbudt realkreditlån fra realkredit til en debitor. Garantien vedrørte regnskabet for 2002 og skulle være bogført i henhold til § 41, jf. § 158 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter.
 
Sigtelsen blev rejst mod den tidligere direktør for pengeinstituttet, idet sagsmaterialet og afhøringer ikke kunne dokumentere, at bestyrelsen var bekendt med garantien forud for regnskabsaflæggelsen i 2002.
 
 

Afgørelse/begrundelse:

 
Politiet har i december 2003 udsendt et bødeforelæg til instituttet på 40.000 kr. for forseelserne i forbindelse med overtrædelse af bank- og sparekasselovens § 23 (nu § 145 i lov om finansiel virksomhed).
 
Den tidligere direktør modtog et personligt bødeforlæg på 10.000 kr. for den manglende bogføring af garantien i henhold til § 41, jf. § 158 i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter.

Senest opdateret 12-12-2003