Lov om banker og sparekasser m.v. § 1 a, stk. 1 - Vedrørende udnyttelse af stemmeretten på pantsatte aktier

25-08-2003

Finanstilsynets afgørelse af 25. august 2003.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut havde til sikkerhed for et engagement fået pant i en virksomheds aktier og herunder ligeledes fået overdraget retten til at udnytte stemmeretten på aktierne. Pengeinstituttet ønskede herefter som en midlertidig foranstaltning at udnytte stemmeretten på aktierne og det rejste spørgsmålet, om der derved er tale om drift af anden virksomhed, der kræver indberetning til tilsynet i overensstemmelse med bank- og sparekasseloven § 1 a, stk. 1.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fastslog, at såfremt et pengeinstitut udnytter stemmeretten på pantsatte aktier med henblik på medvirken til omstrukturering af en virksomhed vil dette indebærer midlertidig drift af anden virksomhed, hvilket skal indberettes til Finanstilsynet, jf. bank– og sparekasseloven § 1a, stk. 1.

Senest opdateret 25-08-2003