Lov om finansiel virksomhed § 3

25-04-2003

Finanstilsynets afgørelse af 25. april 2003 om afslag på oprettelse af indlånskonto til erhvervsdrivende.

Sagsfremstilling:

En russisk erhvervskunde ønskede at oprette en indlånskonto i et pengeinstitut. Pengeinstituttet gav kunden et afslag med den begrundelse, at kunden var russisk statsborger.

Som følge af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge er instituttets politik ikke at etablere kontoforhold med personer eller selskaber med tilknytning til de lande, der er omfattet af FATF's liste over ikke-samarbejdsvillige lande. Selvom om Rusland ikke længere er omfattet af listen, har instituttet valgt fortsat ikke at etablere kundeforhold med personer eller selskaber, der kan relateres til Rusland.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet vurderer, at der ikke eksisterer en pligt for pengeinstituttet til at kontrahere med erhvervskunder. Derfor eksisterer der heller ikke en pligt til at begrunde et afslag på at oprette en indlånskunde til en erhvervsdrivende.

Det følger af § 3 i lov om finansiel virksomhed, at finansielle virksomheder skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet. Dette gælder både for privatkunder og erhvervskunder.

Når et pengeinstitut vælger at begrunde et afslag på at oprette en indlånskonto til en erhvervsdrivende, følger det af lov om finansiel virksomheds § 3, at begrundelsen skal være saglig. Derfor vurderer Finanstilsynet, at afvisning af en erhvervskunde, med den begrundelse at vedkommende er russisk statsborger, ikke er en saglig begrundelse.

Pengeinstituttet blev derfor påbudt, jf. § 68 i lov om finansiel virksomhed, i fremtiden at overholde bestemmelsen i § 3 i lov om finansiel virksomhed, når instituttet giver afslag på at oprette en indlånskonto til en erhvervsdrivende.

Senest opdateret 25-04-2003