Lov om finansiel virksomhed § 3 stk. 1 (god skik)

23-04-2003

Finanstilsynets afgørelse af 23. april 2003 vedrørende god skik for finansielle virksomheder.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet modtog en klager over et pengeinstituts markedsføring af et obligationsbaseret investeringsprodukt ved indrykning af annoncer i forskellige aviser. I annoncen brugtes bl.a. udtryk som "garanti mod kurstab", "investering uden risiko" og "fuld mulighed for gevinst".
 
Pengeinstituttet mente i forbindelse med høringen omkring forholdet, at der måtte være et vist spillerum for anvendelse af ord, der skal vække forbrugernes interesse ved markedsføring af denne art, og at annoncen skulle ses i sammenhæng med det udarbejdede tegningsprospekt/brochure.

Annoncen blev sendt til udtalelse hos Forbrugerombudsmanden, der fandt at den var i strid med markedsføringslovens § 2 stk. 1, om at man ikke i sin markedsføring må anvende urigtige vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnede til at påvirke efterspørgslen eller udbud af vare, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- eller tjenesteydelser.
 
Afgørelsen:

Efter drøftelse i Det Finansielle Virksomhedsråd meddelte Finanstilsynet pengeinstituttet, at denne markedsføring af produktet var i strid med § 3, stk. 1 i Lov om Finansiel Virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 7. august 2002 og at pengeinstituttet for fremtiden i forbindelse med sin markedsføring af tilsvarende produkter ikke må anvende markedsføringsmateriale med tilsvarende udsagn.

Der var ved afgørelsen lagt vægt på Forbrugerombudsmandens udtalelse om, at han fandt den stedfundne markedsføring ulovlig og at annoncen ikke lever op til markedsføringsloven. Finanstilsynet finder, at en annonce må være selvbærende. Man kan ikke anvende så iøjefaldende udtryk, som forudsætter, at man skal læse et tegningsprospekt og folder om investeringen for at forstå produktet i dets rette sammenhæng. Ved at anvende ordet garanti mv. får investoren det indtryk, at der her er tale om en sikker investering.

Senest opdateret 23-04-2003