Lov om banker og sparekasser m.v. § 37, stk. 5 - Om offentliggørelse af regnskab på Internettet

07-09-1998

Finanstilsynets afgørelse af 7. september 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 37, stk. 5

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt bank- og sparekasselovens bestemmelser om offentliggørelse i dagspressen vil kunne opfyldes ved offentliggørelse på Internettet alene.

Afgørelse/Begrundelse:

I bank- og sparekasseloven nævnes specifikt offentliggørelse i "et eller flere dagblade", ligesom regnskabsbekendtgørelsens § 154 og § 155 nævner "dagspressen". I kommentarerne til bank- og sparekasseloven § 37, stk. 5, præciseres desuden, at kravet om offentliggørelse ikke opfyldes ved offentliggørelse i "lokale annonceaviser, der ikke udkommer dagligt, eller i Statstidende". En sproglig forståelse af bestemmelserne omfatter dermed ikke Internettet, og af bemærkningerne fremgår ikke, at andre medier kan erstatte dagblade.

 Det forhold, at Internettet endnu ikke er en alment brugt informationskilde, taler for, at offentliggørelse på Internettet alene ikke er tilstrækkelig til at opfylde kravet i bank- og sparekasseloven § 37, stk. 5.

Der er dog ikke noget til hinder for at offentliggøre regnskabet på Internettet som supplement til offentliggørelse i et eller flere dagblade.

Senest opdateret 07-09-1998