Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende denunciationsskrivelse i forbindelse med fakturabelåning

04-10-1998

Finanstilsynets afgørelse af 4. oktober 1998.

Sagsfremstilling:

Tilsynet har taget stilling til en klagesag, hvor kassereren i en andelsboligforening havde haft adgang til at gennemlæse bevægelser på klagers konto, og afskrive nogle datoer og beløb, som måske kunne være husleje.

Sparekassen anførte, at to bestyrelsesmedlemmer fra andelsboligforeningen sammen med sparekassen havde gennemgået udbetalingerne til andelsboligforeningen, som var posteret på klagers sparekassebogskonto. De to bestyrelsesmedlemmer havde intet materiale fået udleveret.
Sparekassen erkendte, at den burde have indhentet klagers samtykke, før oplysningerne blev videregivet, men den havde alene søgt på bedst mulig måde at varetage klagers interesser.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet udtalte, at sparekassen ved den nævnte fremgangsmåde havde handlet i strid med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), der pålægger ansatte i et pengeinstitut tavshedspligt med hensyn til, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om.

Tilsynet fandt det i denne sammenhæng uden betydning, at sparekassen efter sin egen overbevisning på bedst mulig måde havde søgt at varetage klagers interesser.

Tilsynet udtalte, at sparekassen ved den nævnte fremgangsmåde havde handlet i strid med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), der pålægger ansatte i et pengeinstitut tavshedspligt med hensyn til, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om. Tilsynet fandt det i denne sammenhæng uden betydning, at sparekassen efter sin egen overbevisning på bedst mulig måde havde søgt at varetage klagers interesser.

Senest opdateret 04-10-1998