Lov om værdipapirhandel m.v. § 7, stk. 1 og § 16, stk. 1

31-03-1998

Finanstilsynets skrivelse af 31. marts 1998.

 
Finanstilsynet blev spurgt, hvorvidt EASDAQ er omfattet af betegnelsen "fondsbørs", jf. værdipapirhandelslovens § 7, stk. 1, og § 16, stk. 1.

Tilsynet meddelte, at "efter det for Tilsynet foreliggende er EASDAQ ikke omfattet/reguleret af de såkaldte børsdirektiver". EASDAQ er i den forstand således ikke en fondsbørs.

Omvendt er EASDAQ omfattet af definitionen af regulerede markeder i investeringsservicedirektivets forstand, jf. herved EU-Kommissionens liste over regulerede markeder."

Senest opdateret 31-03-1998