Lov om banker og sparekasser m.v. § 23 og bekendtgørelse nr. 1038 af 15. december 1995 om fradrag for særlig sikre krav - Om begrebet "beboelsesejendom"

01-05-1998

Finanstilsynets afgørelse af maj 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 23

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, hvor stor en del af en blandet ejendom, der skal være beboelse for, at der kan ske fradrag i henhold til bekendtgørelse om særlig sikre krav § 2, litra j.

Desuden er tilsynet blevet spurgt, hvorvidt "beboelse" kræver, at debitor selv bor i ejendommen.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelt telefonisk, at i medfør af realkreditlovens § 45, stk. 3, kan hele ejendomme medregnes som beboelse, såfremt mindst 80 % af ejendommens samlede bruttoareal anvendes til beboelse.

I henhold til direktivet om store engagementer (92/121/EØF), art. 4 (7), litra P, sidste pkt., defineres fast ejendom til beboelse som beboelse, der er eller vil blive beboet eller udlejet af låntageren.

Det er således ikke nødvendigt, at låntageren bebor ejendommen.

Senest opdateret 01-05-1998