Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse nr. 868 af 25. november 1997 om spekulationsforretninger § 2 - Om positioner i fremmed valuta

11-05-1998

Finanstilsynets afgørelse af 11. maj 1998.

Sagsfremstilling:

En svensk bank anmodede Finanstilsynet om fortolkning af § 2 i spekulationsbekendtgørelsen vedrørende positioner i fremmed valuta.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte telefonisk den svenske bank, at Finanstilsynet ikke kunne træffe afgørelse i den konkrete sag, da selskabet ikke er under tilsyn i Danmark og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Senest opdateret 11-05-1998