Lov om banker og sparekasser m.v. § 16 b, stk. 3 - Om sproget i bestyrelsesprotokoller

26-06-1998

Finanstilsynets afgørelse af 26. juni 1998.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, om der er noget til hinder for, at bestyrelsens for handlingsprotokol føres på engelsk.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at dette ikke er tilfældet.

Såfremt tilsynet får behov for en oversættelse af protokollen i forbindelse med det løbende tilsyn, er instituttet forpligtet til at fremskaffe en sådan.

Senest opdateret 26-06-1998