Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse nr. 868 af 25. november 1997 om spekulationsforretninger § 2, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 6 - Om dispensation fra bekendtgørelse om spekulationsforretninger

20-01-1998

Finanstilsynets afgørelse af 20. januar 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 19

Sagsfremstilling:

En bank anmodede Finanstilsynet om at oplyse, hvorvidt der for et medlem af bankens direktion kunne dispenseres fra Finanstilsynets bekendtgørelse af 25. november 1997 om spekulationsforretninger, § 2, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 6. Dispensationen skulle gælde for indlån i en fremmed valuta i forbindelse med en eksisterende enkeltstående udenlandsk konto, samt at indestående på bankkontoen anvendes i forbindelse med private udlandsophold samt finansiering af fritidsaktiviteter i udlandet.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at positioner, hvis modværdi i danske kroner på et tidspunkt, positionen etableres, overstiger 50.000,- kr., anses som spekulationsforretninger i henhold til bekendtgørelsens § 2, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 6, hvorfor der således ikke kan dispenseres.

 

 

Senest opdateret 20-01-1998