Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2010

04-01-2010

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
Arbejdstagernes Pensionskasse - SISA 17.03.2010 Ændring af præmiebetalingsrente pdf
  24.11.2010 Endelige bonussatser for 2010 og foreløbige satser for 2011 pdf
Arkitekternes Pensionskasse 22.12.2010 Ændret bonusregulativ (kontribution) pdf
  22.12.2010 Bonusparametre for 2011 pdf
Bankpension 31.03.2010 Ændring i indskudsfradrag pdf
  10.06.2010 Opsat sikkerhedstillæg pr. 1.1.2012 pdf
  24.06.2010 Satsbilag for 2010 og ændringer til 2009 samt ændringer til gruppeliv pdf
  18.10.2010 Ændringer i markedsværdigrundlaget og størrelsen af egetbehold pdf
  30.12.2010 Ændringer i grundlagsrente, definition af kontributionsgrupper, principper for opdeling af kollektivt bonuspotentiale, ændring i opgørelse af IBNR hensættelser samt satser for 2011 pdf
Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 08.03.2010 Ændring af risikobonussats for 2010 pdf
  26.03.2010 Ændring i tegningsgrundlaget DIP09, så invalidepensionen kan fravælges pdf
  26.03.2010 Bonusparametre for 2010 pdf
  26.03.2010 Rentesats for 2010 pdf
  26.03.2010 Ændring i risikobonussats for 2010 pdf
  31.08.2010 Ændrede omkostninger ved udtrædelser og overførsler pdf
  30.11.2010 Ændrede regler for Helbredsoplysninger pdf
  28.12.2010 Investeringspuljer i forsikringsklasse III pdf
  28.12.2010 Bonusparametre for 2011 pdf
  28.12.2010 Rentesats for 2011 pdf
  28.12.2010 Ændringer i tegningsgrundlaget DIP09 som følge af indførelse af Regulativ 4 pdf
  30.12.2010 Kontributionsregler m.v. pdf
Finanssektorens Pensionskasse 29.01.2010 Satser for 2010 vedr. SP- og LD-opsparing  pdf
  05.02.2010 Genopbygning af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  19.03.2010 Realiseret risikoforrentning for 2009 for egenkapitalen og de særlige bonus-hensættelser pdf
  10.06.2010 Præciseringer til teknisk grundlag gældende fra 1. januar 2010 pdf
  10.06.2010 Omkostninger omfattet af bekendtgørelse nr. 1097 af 7. november 2006 om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed pdf
  10.06.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og markedsværdisatser pdf
  23.06.2010 Regler for overførsler til og fra pensionskassen i forbindelse med virksomhedsomdannelse og virksomhedsoverdragelse  pdf
  18.10.2010 Præciseringer af aktivrenter gældende fra 1. januar 2010 pdf
  21.12.2010 Beregning og fordeling af det realiserede resultat, herunder opdeling af rente-, risiko- og omkostningsgrupper og initialopdelinger af ufordelte midler og skyggekonto pdf
  21.12.2010 Satser for 2011 og endelige satser for 2010 pdf
  21.12.2010 Egenkapitalens forrentning, herunder risikoforrentning pdf
  21.12.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi og markedsværdisatser for 2011 pdf
Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse 11.01.2010 Anmeldelse af delbestande pdf
  18.06.2010 Ændringer i bonusberegningen som følge af negativ dødsrisikobonus samt individuel pal pdf
  18.06.2010 Bonussatser for året 2009 pdf
  15.12.2010 Bonussatser for året 2010 pdf
  16.12.2010 Kontributionsregler m.v. pdf
  17.12.2010 Ændringer i teknisk grundlag som følge af indførelse af et rateprodukt samt ændring i bonusberegningen pdf
  18.12.2010 Bonussatser for året 2011 pdf
Lægernes Pensionskasse 11.01.2010 Ændring af seneste alder for alderspensionering for medlemmer i afdeling LPUA og LP pdf
  11.02.2010 Ændring i reglerne for fordeling af resultat i afdelingerne LPUA og LP pdf
  11.02.2010 Ændring i grundlagsrente, 1. ordens dødelighed for forsørger og aldersberegning i afdeling Lægernes Enkekasse (LE) pdf
  11.02.2010 Ændring af reglerne for opgørelser til markedsværdi for afdelingerne LPUA, LP, LR og Lægernes Enkekasse (LE) pdf
  11.02.2010 Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2009 - ændret dødelighed med forventet levetidsforlængelse, uændrede gebyrer og uændret administrationsfradrag pdf
  11.02.2010 Ændring i kontofremføring i afdeling LPUA, LP, LR, Lægernes Enkekasse pdf
  16.03.2010 Realiseret risikoforretning for egenkapitalen i 2009 i Lægernes Pensionskasse pdf
  26.08.2010 Rettelse i reglerne for fordeling af resultat i afdelingerne LPUA og LP pdf
  30.12.2010 Nedsættelse af grundlagsrenten i 1. ordensgrundlag for ordninger med betinget ydelsesgaranti i afdelingerne LPUA og LP, hvor grundlagsrenten hidtil har været 2 pct. pdf
  30.12.2010 Ændring af reglerne for fordeling af resultat i afdelingerne LPUA og LP  pdf
  30.12.2010 Forventet risikoforrentning for 2011 pdf
  30.12.2010 Satser for bonus og pensionisttillæg for 2011 pdf
MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer 09.02.2010 IBNR og overgangsordning pdf
  10.05.2010 Ændring af markedsværdiparametre pdf
  22.12.2010 Ændret bonusregulativ (kontribution) pdf
  22.12.2010 Bonusparametre for 2011 pdf
Pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. 27.01.2010 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
  03.02.2010 Principper for genforsikring pdf
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter 21.12.2010 Ændret bonusregulativ (kontribution) pdf
  21.12.2010 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2011 pdf
Pensionskassen for Bioanalytikere 19.03.2010 Realiseret risikoforretning i 2009 pdf
  25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 07.01.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  08.01.2010 Bonussatser, gruppedækninger, -præmier mv. samt bonusregulativ pdf
  21.03.2010 Realiseret risikoforrentning for 2009 pdf
  21.04.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  07.05.2010 Ændring af bonusregulativ og tilhørende teknisk bilag pdf
  23.12.2010 Bonusregulativ - opdeling af bestanden i kontributionsgrupper pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  23.12.2010 Bonussatser, gruppedækninger, -præmier mv. for 2011 pdf
Pensionskassen for Ergo- og Fysioterapeuter 19.03.2010 Realiseret risikoforretning i 2009 pdf
  25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Farmakonomer 21.12.2010 Ændret bonusregulativ (kontribution) pdf
  21.12.2010 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2011 pdf
Pensionskassen for Jordemødre 17.03.2010 Realiseret risikoforrentning i 2009 pdf
  25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for "Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 22.12.2010 Ændret bonusregulativ (kontribution) pdf
  22.12.2010 Bonusparametre for 2011 pdf
Pensionskassen for Kontorpersonale 18.03.2010 Realiseret risikoforrentning i 2009 pdf
  25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for "Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for kost- og ernæringsfaglige 17.03.2010 Realiseret risikoforrentning i 2009 pdf
  25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for lægesekretærer 25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for "Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for portører 27.01.2010 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
  03.02.2010 Principper for genforsikring pdf
  26.07.2010 Omkostningssats til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
  22.12.2010 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  22.12.2010 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende teknisk bilag pdf
  22.12.2010 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi samt anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  30.12.2010 Bonusfaktorer for året 2011 pdf
  30.12.2010 Bonussatser for året 2010 pdf

Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger

11.03.2010 Realiseret risikoforretning i 2009 pdf
  25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter 27.01.2010 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
  03.02.2010 Principper for genforsikring pdf
  26.07.2010 Omkostningssats til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
  22.12.2010 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  22.12.2010 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi samt anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  22.12.2010 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende teknisk bilag pdf
  30.12.2010 Bonusfaktorer for året 2011 pdf
  30.12.2010 Bonussatser for året 2010 pdf
Pensionskassen for sygeplejersker 11.03.2010 Realiseret risikoforrentning i 2009 pdf
  25.03.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  07.05.2010 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  07.05.2010 Præciseringer til "Bonusregulativ, regulativ for "Medlems-Kapital" (Bonusregulativet) pdf
  23.12.2010 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  23.12.2010 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2010 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 01.02.2010 Satsbilag for 2010 pdf
  25.03.2010 Satsbilag for 2010 pdf
  19.04.2010 Overskudsregulativ for forsikringsklasse III pdf
  28.06.2010 Ændring af konsolideringssats for seniorordningen pdf
  29.12.2010 Satsbilag for 2011 pdf
  30.12.2010 Regler for fordeling af realiseret resultat pdf

Pensionskassen for trafik-funktionærer ved Hovedstads-områdets Trafikselskab

27.01.2010 Nye parametre til opgørelse af hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter pdf
  03.02.2010 Principper for genforsikring pdf
  26.07.2010 Ændringer i det tekniske grundlag m.v. i forbindelse med fusion pdf
Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 22.12.2010 Tilpasninger til ny kontributionsbekendtgørelse pdf
  22.12.2010 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi samt anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  22.12.2010 Ændring af regler for bonusberegning med tilhørende tekniske bilag pdf
  30.12.2010 Bonusfaktorer for året 2011 pdf
  30.12.2010 Omkostningssats, som pensionskassen anvender ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Forudsætningerne ændres i forhold til tidligere anmeldelse pdf
  30.12.2010 Bonussatser for året 2010 pdf
       
 

Senest opdateret 10-02-2011