Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2009

31-12-2009

 

Selskab  Dato  Beskrivelse  Link
Arkitekternes Pensionskasse 26.08.2009 Udløsning af betingelser i betinget grundlag, bonustilbagetrækning samt indførsel af særlige bonushensættelser pdf
  18.12.2009 Endelige bonussatser for 2009 samt foreløbige bonussatser for 2010 pdf
  18.12.2009 Udvidelse af produkter og ændrede helbredsregler pdf
Arbejdstagernes Pensionskasse SISA 29.01.2009 Ændring af diskonteringssats og ridikoparametre i markedsværdigrundlag pdf
  28.08.2009 Ændring af diskonteringssats og risikoparametre i markedsværdigrundlag pdf
  25.11.2009 Endelig bonussatser for 2009 og foreløbige satser for 2010 pdf
  25.11.2009 Ændring af principper for genforsikring pdf
Bankpension 27.03.2009 Ændringer i satsbilag for 2009 pdf
  24.06.2009 Sikkerhedstillæg pdf
  29.12.2009 Satsbilag for 2010 og ændringer til 2009, samt ændringer til gruppeliv pdf

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

23.01.2009 Markedsparametre pdf
  06.03.2009 Bilag til bonusregulativ pdf
  20.05.2009 Opgørelse af hensættelse til  indtrufne, endnu ikke anmeldte skader (IBNR) pdf
  29.10.2009 Gebyr ved udtrædelse i 2010 pdf
  30.12.2009 Bonussats for 2010 pdf
  30.12.2009     Bonusparametre for 2010 pdf
  30.12.2009 DIP09 som nyeste grundlag for medlemmer optaget før 1. juli 2009 samt ændring af renten på DIP09 pdf
Finanssektorens Pensionskasse 20.03.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 for egenkapitalen og de særlige bonushensættelser pdf
  26.05.2009 Omkostninger omfattet af  Bekendtgørelse om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed, Bekendtgørelse nr. 1097 af 7 november 2006 pdf
  26.05.2009 Gebyr på udbetaling af SP opsparing ved udbetaling før alder 65 år pdf
  17.12.2009 Satser for 2010 og endelig fastsættelse af satser for 2009 pdf
  17.12.2009 Sammenlægning af afdeling A og B til afdeling FSP Traditionel, opdeling af afdeling FSp penson i afdeling FSP Gennemsnitsrente og afdeling FSp Markedsrente samt visse præciseringer pdf
Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse 30.10.2009 Ændring i beregning af markedsværdi af pensionshensættelser pdf
Lægernes Pensionskasse 22.01.2009 Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2008 pdf
  17.03.2009 Realiseret risikoforretning for egenkapitalen i 2008 pdf
  01.09.2009 Lukning for indbetalinger til afdeling LR (ophørende livrenter) pdf
  22.10.2009 Ændring af formulering af betingelser, der skal være opfyldt for, at grundlagsrenten kan nedsættes pdf
  22.10.2009 Ændring af dødelighed og invaliditet i 1. ordensgrundlag for ordninger med 2 pct. i grundlagsrente og betinget ydelsesgaranti i afdelingerne LPUA og LP pdf
  22.10.2009 Ændring af risikobonusgrupper i afdeling LPUA og LP pdf
  22.10.2009 Indførelse af mulighed pr. 1. november 2009 for at overføre værdien af den hidtidige pensionsordning til nye ordning for medlemmer, der er indtrådt i pensionskassen før 1. juli 1999 pdf
  01.12.2009 Ekstraordinær fordeling af kollektivt bonuspotentiale pr. 1. november 2009 i forbindelse med medlemmernes mulighed for at ændre den hidtidige pensionsordning til den nye ordning for medlemmer, der er indtrådt i pensionskassen før 1. juli 1999 pdf
  30.12.2009 Satster for bonus og pensionisttillæg for 2010 pdf
  30.12.2009 Forventet risikoforrentning for 2010 pdf
MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer  25.02.2009 IBRN og erstatningshensættelsen pdf
  17.03.2009 Risikoforretningen og bonussatserne for 2009 pdf
  14.08.2009     Forbrug af bonuspotentiale pdf
  18.12.2009 Risikoforretningen og bonussatserne for 2010 pdf
  18.12.2009 Ændringer til regulativet for medlemmer optager efter 1. januar 2010 pdf
Pensionskassen for Amtsvejmænd m. fl. 21.12.2009 Afskaffelse af skåne-/flekshensættelse pdf
  22.12.2009 Bonussatser for året 2009 samt delbonussatser for året 2010 pdf
  22.12.2009 Ændret egenkapitalforrentningsregler pdf
  30.12.2009 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter 22.12.2009 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2010 pdf
Pensionskassen for Bioanalytikere 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til  markedsværdi pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forretning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Børne- og  Ungdomspædagoger 05.02.2009 Hensættelsesgrundlag pdf
  18.03.2009 Hensættelsesgrundlag pdf
  21.04.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
  12.06.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
  30.12.2009 Regler for forretning af egenkapital pdf
Pensionskassen for Ergo- og fysioterapeuter 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Farmakonomer 22.12.2009 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2010 pdf
Pensionskassen for håndværk og industri 25.02.2009 Regler for egenkapitalforretning pdf
  23.03.2009 Regler for egenkapitalforretning pdf
  26.03.2009 Ændring af dødelighed og invaliditet ved opgørelse af hensættelser til markedsværdig pdf
  13.05.2009 Opgørelse af udtrædelsesgodtgørelse, præcisering af betaling for depotsikring pdf
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 25.02.2009 Præcisering af opgørelse af  manglende forretning til egenkapitalen (Skyggekonto) pdf
  26.08.2009 Udløsning af betingelser i betinget grundlag, bonustilbagetrækning samt indførsel af særlige bonushensættelser pdf
  18.12.2009 Endelige bonussatser for 2009 samt foreløbige bonussatser for 2010 pdf
  18.12.2009 Udvidelse af produkter og ændrede helbredsregler pdf
Pensionskassen for Jordemødre 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Kontorpersonale 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Lægesekretærer 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
   06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for nærings- og nydelsesmiddelindustrien 25.02.2009 Regel for egenkapitalforretning pdf
  23.03.2009 Regler for egenkapitalforretning pdf
  26.03.2009 Ændring af dødelighed og invaliditet ved opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  13.05.2009 Opgørelse af udtrædelsesgodtgørelse, præcisering af betaling for depotsikring pdf
Pensionskassen for Portører 21.12.2009 Afskaffelse af skåne-/flekshensættelse pdf
  22.12.2009 Bonussatser for 2009 samt delbonussatser for 2010 pdf
  22.12.2009 Ændret egenkapitalforretningsregler pdf
  22.12.2009 Ændring af teknisk bilag "Regler for bonusberegning" pdf
  30.12.2009 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for Medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter 22.12.2009 Afskaffelse af skåne-/flekshensættelse pdf
  22.12.2009 Ændret egenkapitalsforrentningsregler pdf
  22.12.2009 Ændring af teknisk bilag til "Regler for bonusberegning" pdf
  22.12.2009 Bonussatser for året 2009 samt delbonussatser for perioden 01.01.2010-31.12.2010 pdf
  30.12.2009 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Sygeplejersker 25.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  06.04.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  06.04.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  26.06.2009 Ændring af Bonusregulativ, regulativ for Medlemskapital (i det følgende kaldet bonusregulativet) pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 01.09.2009 Ændring af konsolideringssats for seniorordningen 2009 pdf
  21.10.2009 Ændring af principper for indregning af afkast i forsikringsklasse III pdf
Pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab 22.12.2009 Afskaffelse af skåne-/flekshensættelse pdf
  22.12.2009 Bonussatser for 2009 samt delbonussatser for 2010 pdf
  22.12.2009 Ændret egenkapitalforrentningsregler pdf
  22.12.2009 Ændring af teknisk bilag til "Regler for bonusberegning" pdf
  30.12.2009 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernet 22.12.2009 Endelige bonussatser for 2009 samt foreløbige bonussatser for 2010 pdf
       
 

Senest opdateret 31-12-2009