Markedsudviklingen i 2021 for firmapensionskasser

04-01-2023

Firmapensionskasserne havde i 2021 en stor stigning i det samlede resultat i forhold til året før.

Firmapensionskasserne oplevede en stor stigning i det samlede resultat fra 2020 til 2021. Resultatet var på 3.142 mio. kr. mod 535 mio. kr. året før. Stigningen kan primært henføres til en stigning i investeringsafkastet samt et fald i pensionshensættelser.

Finanstilsynets stresstest af firmapensionskasserne, det såkaldte trafiklys, viste ultimo 2021, at alle firmapensionskasser var i grønt lys. Samtlige firmapensionskasser havde derfor tilstrækkelig kapital til både at modstå det røde risikoscenarie og det hårdere gule risikoscenarie og var dermed i grønt lys.

Læs hele markedsudviklingsartiklen 2021 for firmapensionskasser

 

 

Senest opdateret 06-05-2021