Markedsudvikling i 2021 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

06-12-2022

Bruttopræmierne er steget. Det samme gjorde beholdningen af alternative investeringer. Læs om udviklingen i kapitalforhold og tilsynsmæssige fokusområder for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i årets markedsudviklingsartikel.

Markedsudviklingsartiklen gennemgår pensionsvirksomhedernes kapitalforhold, der blandt andet viser, at bruttopræmierne steg i 2021. Stigningen var på ca. 11 pct. til 214,2 mia. kr. mod 194,0 mia. kr. i 2020. De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter var ved udgangen af 2021 på 3.410 mia. kr.

Markedsudviklingsartiklen omfatter også gennemgang af en række tilsynsmæssige fokusområder som alternative investeringer, markedsrenteprodukter, ligebehandling og undersøgelse af en række pensionsvirksomheders overholdelse af disclosureforordningens artikel 3.

Læs hele markedsudviklingsartiklen.

Senest opdateret 06-12-2022