Markedsudviklingen i første halvår 2021 for realkreditinstitutter

09-11-2021

Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat steg med 4,2 mia. kr. til 10,5 mia. fra første halvår 2020 til første halvår 2021. Resultatet kan henføres til lavere nedskrivninger end første halvår 2020. Nedskrivningerne var i stor udstrækning baseret på ledelsesmæssige skøn ved indgangen til COVID-19-krisen.

Realkreditinstitutternes udlån steg 2,1 pct. Stigningen skete på tværs af stort set alle ejendomskategorier, men udviklingen var primært drevet af udlånet til private, herunder fritidshuse og private udlejningsejendomme, som steg med hhv. 5,8 pct. og 9,7 pct. Stigningen i udlånet til fritidshuse kom på baggrund af en stor handelsaktivitet det seneste år. Udlånet til private udlejningsejendomme er steget betydeligt gennem en årrække og udgør nu det største erhvervsejendomssegment.  

Låntagerne vælger fortsat flere fastforrentede realkreditlån og i stigende grad fastforrentede lån uden afdrag. Fra første halvår 2020 til første halvår 2021 steg udlånet af denne låntype med 32 pct. Udviklingen skal ses på baggrund af det lave renteniveau, men er også påvirket af god-skik-reglerne, der muliggør afdragsfrihed for højt gældssatte boligejere, hvis de samtidig vælger fast rente. 

Senest opdateret 09-11-2021