Markedsudvikling i 2020 for pengeinstitutter

19-05-2021

Året 2020 var præget af COVID-19-krisen. Det berørte også de danske pengeinstitutter, som oplevede et fald i overskuddet. Pengeinstitutterne kom ud af året med et overskud på 15 mia. kr., svarende til et fald var på 40 pct. i forhold til 2019. Faldet var først og fremmest drevet af en stor stigning i nedskrivninger. Der blev i alt nedskrevet for 9,5 mia. kr. i 2020, mens nedskrivningerne før COVID-19-krisen var historisk lave. Selvom pengeinstitutterne har taget store nedskrivninger, er de dog stadig langt fra niveauet under finanskrisen.

Lavrentemiljøet har i mange år presset indtjeningen i pengeinstitutterne, men nettorenteindtægterne steg i 2020 med 4 pct. til 32 mia. kr. Selvom renteindtægterne faldt markant, blev renteudgifterne reduceret endnu mere. Det skyldtes primært, at renteudgifter til indlån og anden gæld faldt med 3,9 mia. kr. og dermed blev mere end halveret. Reduktionen i renteudgifterne skyldes delvist effekten af udbredelsen af negative renter på indlån for privatkunder.

Pengeinstitutternes samlede udlån faldt med 30 mia. kr. svarende til 2,5 pct., og både gruppe 1-, 2- og 3-institutterne oplevede en negativ udlånsvækst. Faldet i udlånet skal ses i relation til COVID-19-krisen. De statslige hjælpepakker i forbindelse med krisen mindskede virksomhedernes lånebehov, og den økonomiske usikkerhed reducerede virksomhedernes lyst til at investere for lånte penge.  

Læs hele artiklen

Senest opdateret 19-05-2021