Markedsudvikling i 2020 for realkreditinstitutter

19-05-2021

Realkreditinstitutterne oplevede i 2020 et fald i det samlede resultat før skat. Resultatet var på 17,2 mia. kr. i 2020 mod 21,7 mia. kr. i 2019. Faldet skal ses i lyset af dels et resultat på et højt niveau i 2019 som følge af en historisk stor konverteringsbølge, dels COVID-19-krisens effekt på nedskrivninger i 2020.

Realkreditinstitutternes udlån steg i 2020 med 3,5 pct., og andelen af realkreditlån med fast rente og afdrag fortsatte med at vokse. Dog steg andelen af afdragsfrie nyudlån til ejerboliger. Både det lave renteniveau, det lave rentespænd og god skik-reglerne, der begrænser låntageres adgang til risikable lån, bidrog til, at låntagerne i større udstrækning valgte lån med fast rente.

Væksten i realkreditudlån til ejerboliger var positiv i størstedelen af landets kommuner, dog med store regionalle forskelle1 . Den største vækst for realkreditlån til ejerboliger i kombination med den største boligprisvækst var koncentreret omkring den nordøstlige del af Sjælland. 

Læs hele artiklen

Senest opdateret 19-05-2021