Markedsudviklingen i 2020 for firmapensionskasser

07-12-2021

Firmapensionskasserne oplevede sidste år mindre fald i det samlede resultatet efter store stigninger året før.

Firmapensionskasserne oplevede et mindre fald i det samlede resultat fra 2019 til 2020. Resultatet var på 535 mio. kr. mod 542 mio. kr. året før. Faldet skyldes bl.a. et fald i investeringsafkastet på 1.847 mio. kr. Faldet blev dog begrænset af faldende omkostninger.

I 2020 var investeringsafkastet på 3,0 mia. kr. mod et relativt højt niveau på 4,9 mia. kr. året før. Faldet skyldtes primært et fald i afkastet på kapitalandele og obligationer. 

Markedet for firmapensionskasser er relativt koncentreret. Tre firmapensionskasser ejer 92 pct. af de samlede aktiver, mens den største firmapensionskasse alene ejer 72 pct.

Læs hele markedsudviklingsartiklen 

Senest opdateret 07-12-2021