Markedsudviklingen i 2018 for kreditinstitutter

14-05-2019

Kreditinstitutternes overskud faldt i 2018. Det samlede resultat før skat endte på 40,3 mia. kr., hvilket er 13,1 mia. kr. lavere end i 2017.

Overskuddet ligger dog stadig på et højt niveau set i forhold til udlånet. Faldet skyldes mindre indtjening fra nettorente- og gebyrindtægter og især fra kursreguleringer. Pengeinstitutterne har haft sværere ved at tjene penge på kerneforretningen. Årsagen skal findes i faldende nettorenteindtægter på grund af de meget lave renter og i det forhold, at der er sket et skift mod flere realkreditforretninger med lavere marginal.

Kreditinstitutterne har siden finanskrisen modvirket denne effekt ved at øge gebyrindtægterne. Disse faldt dog samlet set i 2017 og 2018, og basisindtjeningen var derfor under pres.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 14-05-2019