Markedsudviklingsartikel for forsikringsmæglervirksomhed 2016

16-01-2018

Forsikringsmæglernes omsætning steg med 11 pct. fra et niveau på 1.274 mio. kr. ultimo 2015 til 1.409 mio. kr. ultimo 2016. Stigningen kan henføres til både nye og allerede eksisterende selskaber.

 

Ud af den samlede omsætning stammer 61 pct. fra formidling af skadesforsikring, og de resterende 39 pct. fra formidling af livsforsikring.  

 

Implementering af IDD-direktivet

Erhvervsministeren fremsatte den 4. oktober 2017 et lovforslag med henblik på at gennemføre dele af IDD-direktivet. Lovforslaget og IDD-direktivet har til formål at sikre forbrugerne den samme beskyttelse, uanset om de køber deres forsikringer direkte fra forsikringsselskabet, fra en agent eller fra en virksomhed, der formidler forsikringer. Direktivet skaber derfor ligestilling mellem alle distributionskanaler ved at lade alle led i distributionen af en forsikring efterleve de samme regler.

 

Lovforslaget vil bl.a. sikre øget forbrugerbeskyttelse, ved at flere aktører på markedet skal have tilladelse og herefter være underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Der vil også blive stillet større krav til de enkelte aktører og til deres adfærd i form af nye god skik-regler, aflønningsregler og kompetencekrav.

 

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 16-01-2018