Halvårsartikel 2017 for realkreditinstitutter

09-11-2017

De danske realkreditinstitutter fik i årets første seks måneder en fremgang på 60 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Resultatet før skat steg samlet set med 5,5 mia. kr. til i alt 12,4 mia. kr., viser Finanstilsynets gennemgang af halvårsregnskaberne

Lidt mere end halvdelen af stigningen kommer fra resultater i datterselskaber, særligt i ét institut. Resten stammer fra bidragsindtægter og kursreguleringer, ligesom de historisk lave nedskrivninger bidrager.

I forbindelse med analysen af halvårsregnskaberne har Finanstilsynet for første gang offentliggjort data for realkreditinstitutternes samlede position i forhold til tilsynsdiamanten, der træder delvist i kraft i 2018. Samlet set ligger realkreditsektoren indenfor tilsynsdiamantens grænseværdier, men den er dog tæt på grænseværdien for mængden af afdragsfri lån og den årlige grænse for de kort fundede lån, viser Finanstilsynets tal.

Læs halvårsartikel 2017 for realkreditinstitutter

.

Senest opdateret 09-11-2017